Saturday, 26/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Âu Lâu

Kế hoạch phát triển giáo dục trường TH&THCS Âu Lâu  giai đoạn 2016 đến 2021 và tầm nhìn đến năm 2025” nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường TH&THCS Âu Lâu là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Yên Bái và đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

Ngày ban hành:
11/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, của trường TH Âu Lâu, trường THCS Âu lâu trước khi sáp nhập trường; giai đoạn 2016-2020 của trường TH&THCS Âu Lâu; đánh giá tiến độ thực hiện chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016-2020. Nay trường TH&THCS Âu Lâu rà soát bổ sung và xây dựng Phương Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành:
11/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 59
Hôm qua : 22
Tháng 11 : 917
Tháng trước : 1.901
Năm 2022 : 13.811
Năm trước : 11.152
Tổng số : 47.784