Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Âu Lâu

xã Âu Lâu, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
thcs.aulau.tpyb@gmail.com